UA-71813905-1

Czym jest komputerowe badanie wzroku?

Czy wierzysz, że komputer zdiagnozuje Twoją wadę wzroku oraz określi dokładnie moce soczewek okularowych czy kontaktowych?

W branży okulistyczno-optycznej ostatnimi czasy popularne stało się hasło „darmowe komputerowe badanie wzroku”. Przyciąga ono Klientów jak magnes ale czy powinno tak być? Przyzwyczailiśmy się, że komputer wykonuje za nas wiele czynności. Komputer ma szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach życia i jest nieocenioną pomocą. Czy jednak powinniśmy podjąć decyzję o doborze szkieł na podstawie samego badania komputerowego? I gdy w okulistyce jest on jedynie pomocą a nie ostatecznym weryfikatorem wady wzroku!

Czym jest komputerowe badanie wzroku?

Komputerowe badanie wzroku jest wykonywane za pomocą urządzenia zwanego refraktometrem automatycznym albo inaczej zwanym autorefraktometrem. Przy jego pomocy można zbadać ostrość wzroku. Badanie na autorefraktometrze może wykonać okulista bądź optometrysta – wyspecjalizowany w dziedzinie refrakcji optyk. Urządzenie dokonuje pomiarów krzywizny rogówki i soczewki oka poprzez wpuszczenie do niego wiązki zupełnie nieszkodliwych promieni podczerwonych. Procesor komputera umieszczonego w autorefraktometrze dokonuje przeliczenia zebranych w ten sposób informacji na wielkość refrakcji oka badanego pacjenta. Badanie to jest bezbolesne i trwa zaledwie kilkanaście sekund. Pacjent patrzy przez mały otwór w refraktometrze na oddalony

Badanie wzroku

Badanie wzroku

przedmiot. Pomiar wykonuje się dla każdego oka oddzielnie. Urządzenie podaje wynik określający przybliżoną wartość korekcji optycznej.
Diagnoza komputerowa to jedynie wyznacznik dla doboru odpowiedniej mocy korekcji. Nie wolno traktować jej wyników jako jedynie słusznych i właściwych. Badanie wzroku wymaga czynnego udziału pacjenta. W przypadku, gdy wykonujemy badanie komputerowe, pacjent nie wyraża swojej opinii, jest to bowiem badanie przedmiotowe. Zawsze, po jego wykonaniu należy skonsultować proponowaną komputerowo moc soczewek. Dobór właściwej korekcji okularowej nie może być oparty jedynie o wyniki analizy autorefraktometru. Weryfikacja sugerowanej po badaniu komputerowym mocy szkieł jest niezbędna. Konieczne jest sprawdzenie, jak dany pacjent widzi w dobranej w ten sposób korekcji oraz dostosowanie jej mocy w celu osiągnięcia optymalnego widzenia przez pacjenta. Pacjent powinien wyrazić opinię na temat subiektywnych odczuć w proponowanej mocy soczewek.

Dobór właściwej korekcji okularowej wymaga czynnego udziału pacjenta w badaniu, by móc uwzględnić jego subiektywnych odczucia związane z proponowaną mocą soczewek korekcyjnych – pamiętajmy, że badanie powinno mieć na celu osiągnięcie prawidłowej ostrości wzroku wraz z optymalnym komfortem widzenia.

Komputerowe badanie wzroku wykonywane za pomocą autorefraktometru jest badaniem dobrym, ALE NIE MOŻE BYĆ OSTATECZNYM. Traktowane jest jako badanie „poglądowe” i nie powinno NIGDY zastępować pełnego specjalistycznego badania wzroku.
Dlatego też, pomimo „życia w biegu” nie pozwól na badanie oczu „w biegu” gdyż Twoje oczy, jeden z ważniejszych organów na to NIE ZASŁUGUJĄ.

W Optyk Filemon komputerowe badanie wzroku jest tylko jednym z elementów przeprowadzanego pełnego badania wzroku.

Badanie wzroku

Badanie wzroku

Naszym pacjentom oferujemy kompleksową usługę polegającą m.in. na wstępnym zdiagnozowaniu wady refrakcji za pomocą najnowocześniejszego sprzętu japońskiej firmy TOPCON, przeprowadzeniu wywiadu z pacjentem w zakresie jego potrzeb dotyczących użytkowania okularów, zbadaniu dna oka, zbadaniu przedniego odcinka oka oraz doborze właściwych soczewek korekcyjnych zapewniających największy komfort widzenia.

Comments are closed.